Wszystkie dane osobowe podawane nam przez klientów oraz fotoedytorów maja charakter ¶ci¶le poufny i nie s± w żaden sposób dostępne osobom trzecim ani komu kolwiek poza administratorem serwisu Photopass.pl. W każdej chwili można wystapic o poprawienie/uaktualnienie swoich danych lub tez o ich usunięcie. jansenatf@jansenatf.com