Przykładowe stawki honorariów za wykorzytane materiały.

Powierzchnia zdjęcia

1/8 strony

 1/4 strony

1/2 strony 

 1 strona

 okładka

 Nakład do 50.000

 120  150  240  350  900
 100.000  130  170  270  420  1000
 150.000  150  180  290  470  1100
 500.000  180  230  360  590  1400

Tabela stanowi jedynie przykładowy cennik.

Każde zamówienie będzie przeanalizowane i potraktowane indywidualnie, a każdy klient znajdzie dla siebie optymalną propozycję cenową za oferowane materiały.

Zamówienia indywidualne negocjowane będą osobiście z przedstawicielem zamawiającego.

Małgorzata i Sebastian

Jankowscy